Kuruluş Amacımız

HARİTA MÜHENDİSLERİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ( HARMİAD )’ IN KURULUŞU VE AMACI

Ülkemizin kalkınmasında, mesleğimizin ve özel sektörümüzün stratejik önemi vardır. Alt yapıdan tutun, askeri alandan tutun, Taşınmazın anayasal güvencesinden tutun, taşınmaz hukukundan tutun, taşınmaz bilgilerinin şeffaf, güvenilir ve sürdürülebilir hale getirilerek, HALKIMIZIN DEVLETİMİZE OLAN GÜVENİNE KADAR.. KISACA; BİLGİ TOPLUMU OLABİLMEMİZ İÇİN mesleğimizin, meslektaşlarımızın taşınmazla ilgili her alanda söz sahibi olması gerekmektedir. Bunun için;

1)      Mesleğimizin ve Özel Sektörümüzün, Ülkemizin kalkınmasındaki STRATEJİK ÖNEMİNİN KAMU KURUMLARINA, HÜKÜMETLERİMİZE, SİYASİLERİMİZE VE HALKIMIZA çok iyi anlatılması gerekmektedir.

2)      Gelişmiş olan Özel Sektörümüzün YURT DIŞINDA iş yapabilmesinin mutlaka gerçekleştirilmesine gayret ve çaba göstermeliyiz.

3)      Mesleğimize yeni iş ALANLARI gerekmektedir.

4)      Hatta; Gelişmiş özel sektörümüzle, taşınmaz yönetiminde meslektaşlarımızın aktif olduğu kamu kurumlarımızın beraber yürütebilecekleri yurt dışı faaliyetlerini, ortak nasıl gerçekleştirebiliriz projelerine ihtiyaç vardır.

Bu nedenlerden dolayı, 19.03.2014 tarihinde harita mühendisleri iş adamları derneğimiz kurulmuş bulunmaktadır.

KISA ADI ** HARMİAD** OLAN HARİTA MÜHENDİSLERİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİMİZ;

           Kamu yararına çalışan Türk harita iş dünyasının temsil örgütü olarak, girişimcilerin evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder; küreselleşme sürecinde Türk harita iş dünyasının rekabet gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması yoluyla yükseltilmesini esas alır.

HARMİAD, toplumsal barış ve uzlaşmanın sürdürüldüğü bir ortamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin, ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Türkiye’nin küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunur ve uluslararası siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

HARMİAD, Türk Harita İş Dünyası adına, bu çerçevede oluşan görüş ve önerilerini Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Bakanlıklara, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), Hükümete, diğer Devletlere, Uluslararası Kuruluşlara ve Kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.