HARMİAD’ın HİSER projesi kapsamında T.C Ekonomi Bakanlığı ile yürüttüğü projenin ilk faaliyeti olan “İhtiyaç Analizi” raporu onaylanmıştır.

Harita Mühendisliği ve Kadastro Hizmetlerinin yurt dışına açılması ve ihraç projesi kapsamında yürüttüğümüz projemizin ilk faaliyeti olan “İhtiyaç Analizi” raporu bakanlıkça onaylanmıştır.

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) danışmanlığında hazırlanan İhtiyaç analizi çalışmaları üç ay sürmüştır. TTGV danışmanları hazırlanan raporu özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşlarla görüşmeler, ortak çalışmalar sonucu hazırlanmıştır. Hazırlanan raporda;

  • Harita mühendisliği hizmetlerinin dünü, bugünü, yarını,
  • Harita özel sektörünün dünü, bugünü, yarını,
  • Kamu-Üniversite- Özel sektör ilişkileri
  • Harita Mühendisliği hizmetlerinin ülkemiz kalkınmasındaki yeri,
  • Harita Mühendisliği hizmetlerinin ihracında rekabet gücü, dünyadaki yeri,
  • Hedef ülkeler, swot analizleri,

Vb. bir çok konunun ele alınarak analiz edildiği bilimsel çalışmayı içermektedir.

 

“İhtiyaç Analizi” raporunun onayı ile birlikte üç yıl boyunca devam edecek olan HİSER projesinin yol haritası belirlenmiştir. HARMİAD’ olarak bundan sonraki yol haritamızda  iş modeli ve yöntem, danışmanlık, eğitim, fuar ve yurt dışı iş gezileri vb konularından oluşmaktadır.

“İhtiyaç Analizi” nin ülkemize , özel sektörümüze, kamu kurumlarına, üniversitelere kısaca  tüm harita camiasına  hayırlı olmasını dileriz. Raporunun hazırlanmasında emeği geçen danışmanlara, üniversite hocalarımıza, kamu kurum yöneticilerimize ve uzmanlarına, özel sektör yönetici ve uzmanlarına ve HARMİAD üyelerine yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz.