HARMİAD Yurtdışı Açılımı Projesinin TTGV Danışmanlığında ”İhtiyaç Analizi” Çalışmaları Devam Ediyor.

5 Mayıs 2017 tarihinde, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile yürütülen “Harita Mühendisliği ve Kadastro Hizmetlerinin Yurtdışına Açılması ve İhraç Projesi” kapsamında oluşturulan “kamu- özel sektör- üniversite” yuvarlak masa çalışma grupları ile TTGV moderatörlüğünde Rixos Grand Ankara Oteli’nde gerçekleşti.

Çalıştayda mevcut sorunların ortaya konması ve ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Çalıştaya TKGM Eski Genel Müdürleri Davut Güney ve Zeki Adlı, TKGM Harita Dairesi Başkanı Sedat Bakıcı, Dünya Haritacılık Örgütü (FIG) 2. Başkanı Orhan Ercan, TKGM Harita Mühendisi Bilal Erkek, TİKA Afganistan Masası Yetkilisi Yusuf Akça, ve Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız’a katılımları ve katkıları için çok teşekkür ederiz.