HARMİAD Üyeleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürü Ömer Alan Bey ve Ekibi Toplantısı

HARMİAD üyeleri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)  Genel Müdürü Ömer Alan Bey ve ekibi ile bir toplantı yaptı.

Toplantıda taşınmaz verisi üreten tüm kurumların kurdukları ve kuracakları taşınmaz ile ilgili bilgi sistemlerinin temelinin kadastro parselleri olduğu ve bilgi sistemlerindeki taşınmaz verilerinin mevcut durumu, kurumların izledikleri yol, yöntemler ve mükerrer çalışmaların önlenmesi noktasında görüş ve öneriler paylaşılmıştır.