HARMİAD İhtiyaç Analizi Kapanış Çalıştayı

Ekonomi Bakanlığınca ortaklaşa yürütülen “Harita Mühendisliği ve Kadastro Hizmetlerinin Yurtdışına Açılması ve İhraç Projesi” İhtiyaç Analizi Kapanış Çalıştayı  12 Temmuz 2017 tarihinde, Crown Plaza Otel’de “kamu-özel sektör” yuvarlak masa çalışması ile gerçekleştirildi.

Yuvarlak masa çalışması öncesinde, danışman firma olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından 10 hafta süreyle gerçekleştirilen İhtiyaç Analizi çalışmalarının sonuçlarının sunumları  yapılmıştır. Daha sonra projenin gerçekleşmesi  için danışmanlarca belirlenen strateji önerileri yuvarlak masalardaki  gruplara dağıtılmıştır. “Kamu-özel sektör” den oluşan çalışma grupları çalışma yaparak stratejiler noktasında ortak düşüncelerini ve önerilerini sonuçlandırmışlardır.

Çalıştaya kamu kurumlarından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,  Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, , Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürlüğü, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Karayolları Genel Müdürlüğü ve TİKA uzmanları ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği, Harmiad üyeleri ve sektör temsilcileri katılmıştır.

Çalıştay sonunda  yönetim kurulu başkanı Hasan Bulut söz alarak 2023 hedeflerinde belirlenen stratejilerde ” altyapı hizmetlerinde stratejik bir öneme haiz olan harita mühendisliği mesleği hizmeti yürüten harita özel sektörününde” önemli bir yerinin bulunduğu konularında açıklama yapmıştır.

Harita mühendisliği ve kadastro hizmetlerinin yurt dışına ihracının gerçekleşmesi için yapılan “ihtiyaç analizi” sonuç raporları ay sonuna kadar Ekonomi Bakanlığına teslim edilip tüm ilgili yerlerle paylaşılıp belirlenen yol haritasına göre çalışmalar devam edilecektir. Çalıştayın gerçekleşmesinde öncesinde bilgilerini önerilerini paylaşan yöneticilerimize, özel sektör temsilcilerimize ve toplantıya katılan tüm kurum kuruluş yönetici ve uzmanlarımıza ve harmiad üye ve sektör temsilcilerine teşekkür ederiz.