HİSER PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Tarım Reformu Genel Müdür Vekili Sayın Burak Keser “Ekonomi Bakanlığı
bünyesinde yürütülen Harita Mühendisliği ve Kadastro Hizmetlerinin Yurt
dışına Açılması ve İhracı projesinin ihtiyaç analizi çalışmaları kapsamında
da danışman firma uzmanlarınca makamında ziyaret edilerek konunun önemi
ve izlenecek yol haritası hakkında görüşleri alınmıştır.

Toplantıya danışman Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfın’dan
Pelin Durtaş, Salim Tahhan,Harmiad yönetiminden Celal Kaplan ve proje
yöneticisi Çiğdem Yerli katılmışlardır.

Yaklaşık bir saat süren toplantıda Sayın Genel Müdür Vekili Burak Keser
Harita mühendisliği, Toplulaştırma ve Kadastro Hizmetlerinin ihracının
ülkemize sağlayacağı kazanımlar,  konunun önemi ve sektördeki mevcut
durum, yurt dışından gelen talepler ve izlenebilecek stratejiler üzerine
görüşlerini danışmanlarla paylaşmıştır.”


Genel Müdürümüz geç kalınmış olan  konunun önemine özellikle vurgu
yapmış ve girişimlerin hızlandırılması gerektiğini ifade etmiştir.